Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Xe đẩy thu gom bát đĩa, thức ăn thừa 102

Thông số kỹ thuật

  • Tên sản phẩm: Xe đẩy thu gom thức ăn, chén dĩa bẩn
  • Model: 102
  • Chất liệu: Nhôm, nhựa
  • Kích thước: 1040 x 460 x 910mm
  • Sản xuất: Mạnh Hưng

 

 

Danh mục:
.
.
.
.