Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Xe đẩy khay bánh nhập khẩu

Thông số kỹ thuật

  • Tên sản phẩm: Xe đẩy inox nhập khẩu
  • Số tầng: 10, 14, 15, 16
  • Kích thước khay bánh: 40 x 60cm; 46 x 72cm
  • Khoảng cách các tầng: 10cm
  • Chất liệu: Inox
  • Số bánh xe: 4

 

.
.
.
.