Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Nồi hâm buffet nắp kính tròn 126051L

Thông số kỹ thuật

  • Model: 126051L
  • Chất liệu: Inox
  • Kích thước: 477 x 468 x 448mm
  • Dung tích: 6L
  • Sử dụng: Cồn – có thể sử dụng bảng điện

 

Danh mục:
.
.
.
.