Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Máy vặt lông gà Trung Quốc TQ 55

  • Điện áp                 : 220v/50Hz
  • Năng suất             : 2 – 3 con/ mẻ
  • Công suất motor   : 1,1 Kw/h
  • Trọng lượng         : 60 kg
  • Kích thước           : 60x60x90 cm
  • Đường kính lồng  : 58cm
  • Tỷ lệ sạch của gà  : 85%
  • Nhập khẩu            : Trung Quốc
  • Bảo hành              : 12 tháng
.
.
.
.