Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Máy rửa rau củ công nghiệp sục khí

  • Kích thước               : 2200x900x1200mm
  • Băng tải rộng          : 500mm
  • Công suất               : 3000W/220V
  • Chất liệu                 : Inox 304
  • Trọng lượng           : 95Kg
  • Sản lượng              : 500Kg/h
  • Bảo hành                : 12 tháng
Danh mục:
.
.
.
.