Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Máy ép rau má công nghiệp

Sản phẩm : Máy ép rau má
Điện áp : 220V/50Hz
Công suất : 2HP
Năng suất           : Tùy máy (1-40kg/mẻ)
Đặc điểm : Dùng điện, dùng tay
Trọng lượng       : Tùy máy
Kích thước         : Tùy vào máy
Chất liệu chính   : Inox 
Sản xuất             : Mạnh Hưng 
Bảo hành            : 12 tháng
Danh mục:
.
.
.
.