Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Máy cắt rau củ quả 601

  • Model                  : Máy cắt rau củ 601
  • Điện áp               : 220V / 50 Hz
  • Năng suất           : 300 Kg/h
  • Số bộ dao           : 3 Bộ (sợi 5mm, lát 5mm, hạt lựu 10mm)
  • Bảo hành            : 12 tháng
  • Đặt hàng             : 24 ngày
Danh mục:
.
.
.
.