Lưỡi dao máy cắt rau củ VC Mạnh Hưng

  • Thái sợi tròn: 2, 3, 5, 7, 10mm
  • Thái lát: 2, 4, 6, 8, 10, 20mm
  • Thái sợi vuông: 3×2, 4×4, 8x8mm
  • Thái hạt lựu: 8x8x8, 10x10x10, 20x20x20mm
Danh mục:
.
.
.
.