Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Khay sấy inox

Model: Khay sấy

Chất liệu: Inox

Kích thước: 46cm x 72cm, 60cm, 70cm, 90cm

Thích hợp: Đựng các loại thịt, cá, các loại hạt,…

Danh mục:
.
.
.
.