Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Khay đựng cơm inox có nắp loại lớn

Thông số kỹ thuật

  • Tên sản phẩm: Khay đựng cơm inox có nắp
  • Kích thước (mm): 355 x 265 x 26
  • Chất liệu: Inox
  • Trọng lượng: 400g
  • Xuất xứ: Việt Nam

 

Danh mục:
.
.
.
.