Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Kệ inox 4 tầng phẳng

  • Vật liệu               : inox 304 ngoại nhập
  • Thanh giằng       : 30×15 dày 1.0mm
  • 4 chân trụ vuông 30 x 30 dày 1,2 mm
  • 4 tầng bọc mặt inox dày 1mm
  • Hành lang 3 mặt vuông 12 x 12mm
  • Kích thước        : D1500 x R500 x C1500 mm
  • Bảo hành          : 12 tháng
Danh mục:
.
.
.
.