Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Bếp nướng salamander 12 họng

 

Model : Bếp nướng salamander 12 họng
Kích thước : 148 x 44 x 61 cm
Nhiên liệu : Gas
Chất liệu : Inox 201
Số họng gas : 12
Áp suất gas : 2800 PA
Xuất xứ : Trung Quốc
Van gas : Van gas gia đình
Bảo hành : 12 tháng
Danh mục:
.
.
.
.