Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Bếp Á 2 họng gang 1 bầu nước có quạt

  • Kích thước       : 1500x800x800/250
  • Vật liệu              : inox 201 dày 1.0
  • Công suất quạt: 550 w
  • Nhiên liệu         : Gas (công nghiệp hoặc gia đình)
  • Tiêu thụ             : 3 – 5 kg/h
  • Bảo hành           : 12 tháng
Danh mục:
.
.
.
.