Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Bếp Á 1 họng đất 1 bầu nước có quạt

  • Kích thước             : 1000x900x800/350
  • Vật liệu                   : inox 201 dày 1.0
  • Công suất quạt      : 550 w
  • Nhiên liệu               : Gas (công nghiệp hoặc gia đình)
  • Tiêu thụ                  : 2 – 3kg/h
  • Bảo hành                : 12 tháng
Danh mục:
.
.
.
.