Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Bàn để gia vị 1 tầng

  • Chất liệu       : Inox 304 dày 1.2 mm ngoại nhập
  • Dưới mặt bàn có hộp đỡ inox chịu lực
  • Xung quanh thành chắn 04 mặt
  • 04 chân ống  : Þ 27 dày 1.2 mm
  • Kích thước   : D500 x R750 x C750 /1000 mm
  • Bảo hành      : 12 tháng
Danh mục:
.
.
.
.