Category 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Category 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...

Contact Us

Phone: 0903162066

Address: Inox Manh Hung

Bàn 2 tầng, phẳng dưới

  • Vật liệu        : inox 304
  • Mặt bàn Inox 304 dày 1.0 mm
  • Dưới có song và xương hộp inox chịu lực
  • 06 chân vuông 38 dày 1.2 mm
  • Qui cách     : D1500 x R750 x C850 mm
  • Bảo hành   : 12 tháng
Danh mục:
.
.
.
.